Tameshiwari Shihan Sergei Vsevolodov

1576

Tameshiwari Shihan Sergei Vsevolodov at the international tournament kyokushin karate “Fighters Cup” (Ukraine).